SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Ověřování podpisů a listin

     Notář ověřuje na listinách podpisy osob, jež se na listinu před ním podepíší či se již podepsaly a před notářem uznají svůj podpis za vlastní. Notář ověřuje též shodu kopie listiny s jejím originálem. Cena ověření jednoho podpisu je 30,- Kč, rovněž tak ověření jedné strany listiny 30,- Kč. Ke konečným cenám se připočítává 21% DPH.