SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

     Notář sepisuje smlouvy, kterými si mohou manželé rozšířit nebo naopak zúžit rozsah svého společného jmění a to ohledně majetku, který již vlastní anebo který nabudou v budoucnosti. Mohou se též dohodnout, že věc, která je ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z nich, bude společná nebo naopak věc, která je společná, bude ve vlastnictví pouze jednoho z manželů. Své majetkové poměry si do budoucna mohou uspořádat též snoubenci před svatbou.

     Tyto smlouvy mohou řešit majetkové poměry manželů s ohledem na některé životní situace, jako jsou např. možná rizika podnikání jednoho z manželů, jejich případné zadlužení, apod.