SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Notář jako soudní komisař

     Soud pověřuje jím určeného notáře, aby jako soudní komisař za odměnu provedl úkony v řízení o dědictví. Notář na základě pověření vyřídí většinu úkonů spojených s dědickým řízením, včetně vydání konečného usnesení. V rámci dědického řízení dochází před notářem k uzavření dohody o vypořádání dědictví, ve kterém si mohou dědicové účelně uspořádat svoje vzájemné majetkové vztahy na mnoho let. V dědické dohodě si mohou upravit podmínky vzájemného vypořádání, včetně zřízení věcného břemene nebo zajištění vzájemných pohledávek zástavním právem, a to většinou bez nutnosti platit dědickou daň.