SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Notářské úschovy

     Notář provádí úschovu peněz za účelem zaplacení kupní ceny v případě prodeje nemovitostí a dále přijímá do úschovy listiny za účelem jejich vydání jiným osobám. V souvislosti se službami poskytovanými v rámci dědického práva provádí úschovy závětí, listin o vydědění a listin o správě dědictví.